توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه / آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی

توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه / آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای کامل برنامه سلامت خانواده به بودجه نیاز دارد، گفت: فرایند جذب مراقبان سلامت به خوبی انجام می شود اما برای جذب پزشکان با مشکل مواجه هستیم.

دکتر حسین فرشیدی در گفت وگو با سیپکس،  درباره آخرین وضعیت برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» اظهار کرد: در حال حاضر، 195 شهر که تعداد جمعیت این شهرها در مجموع به 27 میلیون نفر می رسد، تحت پوشش برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع قرار دارد. علاوه بر جمعیت 27 میلیون نفری در بخش شهری، حدود 30 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور نیز از خدمات سلامت خانواده استفاده می کنند. در واقع حدود 57 میلیون نفر از شهروندان ایرانی از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار هستند.  

توسعه برنامه «سلامت خانواده» در انتظار پاسخ سازمان برنامه و بودجه

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در نظر دارد تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده را افزایش دهد. افزایش تعداد افراد تحت پوشش برنامه سلامت خانواده نیازمند تخصیص بودجه است. ما در وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برگزار کرده ایم و در انتظار پاسخ این سازمان برای تخصیص بودجه برای افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه سلامت خانواده هستیم. به طور قطع، تمام کشور از برنامه سلامت خانواده برخوردار می شوند اما اجرای کامل این طرح به تخصیص بودجه نیاز دارد.

پوشش برنامه سلامت خانواده برای جمعیت 9 میلیونی تهران نیازمند بودجه

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش «چه تعداد شهر و چه میزان جمعیت تا پایان فصل بهار به برنامه سلامت خانواده اضافه می شوند؟» گفت: به طور قطع، تمام کشور تا پایان فصل بهار تحت پوشش برنامه سلامت خانوداه قرار نمی گیرند؛ به طور مثال، شهر تهران حدود 9 میلیون نفر جمعیت دارد و اجرای طرح سلامت خانواده در این شهر به بودجه نیاز دارد. این احتمال وجود دارد تهران در نیمه دوم سال جاری از خدمات برنامه سلامت خانواده برخوردار شود.  

10 استان کشور تحت پوشش برنامه سلامت خانواده

فرشدی با بیان اینکه 10 استان کشور به طور کامل تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار دارد، افزود: درنظر داریم خدمات برنامه سلامت خانواده این استان ها را از منظر کیفی ارتقاء دهیم.  

آماده سازی قراردادها برای استفاده از پزشکان بخش خصوصی

وی درباره فرایند جذب پزشکان و مراقبان سلامت در برنامه سلامت خانواده گفت: فرایند جذب مراقبان سلامت به خوبی انجام می شود اما برای جذب پزشکان با مشکل مواجه هستیم. اجرای برنامه سلامت به حضور پزشکان نیاز دارد و برای این منظور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم. قراردادها برای استفاده از پزشکان بخش خصوصی آماده شده است. اگرچه قراردادها را آماده کرده ایم اما نتوانسته ایم پزشکان را برای برنامه سلامت خانواده به طور کامل جذب کنیم.  

پایان خبر سیپکس

توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه / آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه / آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "توسعه برنامه سلامت خانواده در انتظار بودجه / آمادگی قرارداد با پزشکان بخش خصوصی"، کلیک کنید.